top of page

Konwerter temperacji

Konwerter temperacji umożliwia łatwą konwersję ułamków komatu (znanych ze schematów strojenia w formie kół kwintowych) na odchylenia od temperacji równomiernej wyrażane w centach (które są używane w urządzeniach do strojenia oraz aplikacjach); jak i odwrotnie - zamieniając rząd centów na graficzne koło kwintowe.

Nie jest to precyzyjny kalkulator matematyczny do celów teoretycznych. Formuły konwertera zostały uproszczone ze względu na praktyczne zastosowanie i większą przejrzystość (kosztem dokładności wyniku) dla przeciętnego użytkownika - muzyka lub/i stroiciela.

Plik można pobrać poniżej:

Temperament converter v09.07.2024 

To narzędzie zostało stworzone we współpracy z Witoldem Maciakiem i Nicholasem Parlem.

bottom of page